wypełnij formularz
otrzymasz ofertę wyślij
dowiedz się jak zbudować energooszczędny dom więcej
istotne informacje,
które mogą Ci się przydać więcej

Zakup kamery termowizyjnej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
energypartner.pl  »  Oferta  »  Termowizja
drukuj

Termowizja

Zatrzymaj ciepło ! ale najpierw sprawdź którędy ono ucieka ...
Pomogą ci w tym badania termowizyjne

Oszczędzaj energię !

  • Zasoby energii są cenne i ograniczone a ceny opału ciągle rosną, coraz mniej stać nas na marnowanie energii
  • Kamera termowizyjna z łatwością i dużą dokładnością wykryje wszystkie błędy w konstrukcji budynku, które powodują straty energii
  • Zlokalizuj wadliwe miejsca, dokonaj naprawy i oszczędź energię, czyli twoje pieniądze !
  • Znajdź wilgotne miejsca zanim pojawi się na nich grzyb !


Zobacz swój budynek w innym świetle !

  • Przeprowadź szybką inspekcję budynku kamerą termowizyjną - idealnym narzędziem do natychmiastowego odnajdywania nieprawidłowości w budynkach.
  • Skontroluj swój budynek, jeśli trzeba dokonaj naprawy, a potem sprawdź czy problem został rozwiązany.
  • Zobacz czy twoi fachowcy dobrze wykonali swoją pracę najlepiej zanim budynek zostanie oddany do użytku. Na dużym wyświetlaczu LCD kamery natychmiast zobaczysz wszystkie problematyczne miejsca.


Skanowanie z użyciem podczerwieni jest najszybszą i najskuteczniejszą metodą dającą 100% pewności wykrycia wilgoci!

Przykładowe wyniki pomiarów termowizyjnych i ich analiza

Dla pokazania możliwości pomiarowych kamery termowizyjnej poniżej przedstawiono przykłady zdjęć różnych obiektów wraz z ich wstępną interpretacją.

Rys 1. Połączenie podciągu żelbetowego

Na rys. 1 zaprezentowano miejsce połączenia (podparcia) podciągu żelbetowego stanowiącego element konstrukcyjny budynku ze ścianą zewnętrzną. W miejscu przenikania podciągu ze ścianą zewnętrzną występują duże obniżenia (o ok. 10°C) temperatury na powierzchni przegrody w odniesieniu to temperatury wewnętrznej w pomieszczeniu. W miejscach takich występują bardzo duże straty ciepła, a w przypadku zaburzeń w wentylacji pomieszczenia są to potencjalne miejsca pojawiania się wilgoci, pleśni i grzybów z uwagi na przekroczenie temperatury punktu rosy. Efekt ten jest wynikiem niewłaściwego zaprojektowania i wykonania szczegółów konstrukcyjnych budynku.

Rys. 2. Górna część drzwi balkonowych

Na rys. 2 widoczna jest górna część drzwi balkonowych wraz z nadprożem oraz narożnikiem stanowiącym połączenie ściany zewnętrznej i stropu w miejscu, gdzie zamontowane są płyty balkonowe w wieńcu stropowym. Obraz ten potwierdza przede wszystkim fatalny stan stolarki okiennej (przede wszystkim nieszczelne jej zamocowanie w otworach, jak również poważne nieszczelności samej stolarki) oraz nieprawidłowy sposób osadzenia parapetu okiennego, w sposób powodujący powstanie mostka termicznego, jaki w takim przypadku stanowi cały parapet wewnętrzny. Ponadto w miejscu styku ściany zewnętrznej ze stropem występuje bardzo duże obniżenie temperatury na wewnętrznej powierzchni przegrody. Przy temperaturze wewnętrznej w pomieszczeniu na poziomie ok. 19°C, temperatura w narożu wynosi ok. 9°C i jest o ok. 10°C niższa. Miejsce to jest miejscem bardzo dużych strat ciepła, jak również, w przypadku zaburzeń w wentylacji pomieszczenia jest potencjalnym miejscem pojawienia się wilgoci, pleśni i grzybów z uwagi na przekroczenie temperatury punktu rosy.


Rys. 3. Ściany zewnętrzne budynku

Szczególnie niekorzystny stan ścian zewnętrznych przedstawia rysunek 3. Widoczne są tam jeszcze poważniejsze wady niż na pozostałych częściach budynku łącznie z mostkami liniowymi od wieńców stropowych i ścian zewnętrznych, jak również inne trudne do jednoznacznego zidentyfikowania wady powodujące występowanie na ścianie obszarów o znacznie podwyższonych temperaturach zewnętrznych. Precyzyjna identyfikacja powodów występowania tych wad, wymagałaby wykonania oddzielnych badań. Obraz taki może być między innymi spowodowany np. brakiem izolacji na rurach instalacji grzewczych umieszczonych przy ścianie zewnętrznej, jak również pęknięciami ścian i przewiewaniem ciepłego powietrza na zewnątrz budynku.


Rys. 4. Rozwiązanie połączenia muru ściany zewnętrznej ze stropem ostatniej kondygnacji i ścianką kolankową

Posadowienie ścianki kolankowej bez odpowiedniego zabezpieczenia izolacją cieplną bezpośrednio na wieńcu skutkuje schłodzeniem od wewnątrz połączenia mur-strop i powstawaniem liniowych mostków cieplnych wzdłuż wieńców. Strefy chłodu wzdłuż tego połączenia ścian osłonowych są widoczne na termogramach wykonanych od wewnątrz.


Rys. 5. Ściany zewnętrzne budynku
Rys. 6. Ściany zewnętrzne budynku

Rysunek 5 przedstawia fragment ściany od strony południowo-wschodniej. Widać tu wyraźnie występujące wady wynikające z nierównomierności ułożenia warstwy izolacyjnej w ścianie zewnętrznej oraz poważne liniowe mostki cieplne w miejscu przebicia ściany zewnętrznej płytą balkonową. Jest to bardzo poważna wada, powodująca przemarzanie tych elementów budowlanych, bardzo duże straty ciepła, jak również powstawanie zawilgocenia i spowodowanych tym pleśni i grzybów wewnątrz pomieszczeń.

Ponadto zaobserwować można następujące dodatkowe wady pokazane na rysunkach 6-7:

  • w ścianach zewnętrznych mieszkania na drugim piętrze występują znacznie poważniejsze wady w izolacyjności cieplnej ściany zewnętrznej niż na innych fragmentach ściany. Prawdopodobnie izolacji cieplnej w ścianach nie ułożono w ogóle lub ułożono ją w sposób niestaranny. Istnieje również możliwość, że ułożona w ścianie izolacja cieplna uległa degradacji lub przemieszczeniom (np. opadnięcie wełny mineralnej),
  • podobne wady można zaobserwować w ścianach zewnętrznych parteru budynku.


Szczególnie niekorzystny stan ścian zewnętrznych przedstawia rysunek 7. Widoczne są tam jeszcze poważniejsze wady niż na pozostałych częściach budynku łącznie z mostkami liniowymi od wieńców stropowych i ścian zewnętrznych, jak również inne trudne do jednoznacznego zidentyfikowania wady powodujące występowanie na ścianie obszarów o znacznie podwyższonych temperaturach zewnętrznych. Obraz taki może być między innymi spowodowany pęknięciami ścian i przewiewaniem ciepłego powietrza na zewnątrz budynku.
Wszystkie wykonane w tych mieszkaniach zdjęcia potwierdzają występowanie zarówno poważnych wad wynikających z niewłaściwego zaprojektowania szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych, jak również prawdopodobnych wad wynikających z niewłaściwego i niestarannego wykonania robót budowlanych.

Podsumowanie

Badania termowizyjne mogą stanowić bardzo precyzyjną ocenę jakościową, głównie pod kątem występowania wad budynku, wpływających na miejscowe zwiększenie strat ciepła, identyfikację występowania miejscowych przedmuchów zimnego powietrza zewnętrznego powodujących lokalne, miejscowe wychłodzenia badanych przegród.
Wykonane badania termowizyjne oraz ich analiza pozwalają na sformułowanie oczywistych i jasnych wniosków. Izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych jest trudna do określenia z uwagi na brak dokumentacji technicznej oraz informacji dotyczącej zastosowanych materiałów budowlanych oraz ich grubości. Rozległość i ilość występujących mostków cieplnych pozwala jednak na stwierdzenie, że ich likwidacja pozwoliłaby na bardzo znaczące zmniejszenie (nawet do 30%) zapotrzebowania na ciepło do celów grzewczych. Z uwagi na jakość i rozległość występowania mostków cieplnych, ich likwidacja możliwa jest jedynie przez wykonanie ocieplenia całości ścian zewnętrznych z zachowaniem dbałości o szczegóły prawidłowego połączenia warstw ocieplających z okapami dachowymi oraz stolarką okienną i drzwiową. Grubość warstwy ocieplającej nie powinna być mniejsza niż 14 - 16 cm styropianu lub wełny mineralnej. Wykonanie tego ocieplenia jest bezwzględnie konieczne z uwagi na zapobieżenie dalszej degradacji elementów budynku.


Termowizyjna technika pomiaru temperatury daje bardzo duże możliwości w zakresie oceny strat ciepła z różnych urządzeń i obiektów. Służy również do oceny prawidłowości działania maszyn i urządzeń energetycznych oraz lokalizacji defektów i uszkodzeń.
Wyniki pomiarów termowizyjnych służą poprawieniu efektywności użytkowania energii. Pomiary znajdują zastosowanie w obszarach wykrywania i eliminacji miejsc o nieuzasadnionych stratach ciepła, jak również znajdują zastosowanie w obszarze diagnostyki urządzeń i uniknięcia awarii.